Home

การประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวาง

อ่านเพิ่มเติม...
 

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพต์ชาเล่ต์ เทศบาลเมืองทับกวาง วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้รับมอบยโนบายจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กมีคุณภาพทางด้านพัฒนาการ และการเจริญเติบโตในทุกๆ ด้าน

อ่านเพิ่มเติม...
 

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

ประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาเฉพาะกิจตำบลทับกวาง รับสิ่งของพระราชทาน

ตามที่อำเภอแก่งคอย ได้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย ในการปฏิบัติภารกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคมศกนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแบ่งประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เป็นประเภทงาน ๘ ประเภท ดังนี้ ๑.งานด้านดอกไม้จันทน์ ๒.งานด้านประชาสัมพันธ์ ๓.งานโยธา ๔.งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ๕.งานบริการประชาชน ๖.งานแพทย์ ๗.งานรักษาความปลอดภัย ๘.งานจราจร

ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวาง ขอเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลทับกวางและได้ไปลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เสื้อโปโลสีดำ หมวกแก็ปสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง ปลอกแขน และบัตรประจำตัวจิตอาสา ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง

การแต่งกายเข้ารับสิ่งของพระราชทาน

- ข้าราชการ แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์

- ลูกจ้าง พนักงานจ้าง แต่งกายเครื่องแบบชุดกากี คอพับ แขนยาว

- ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์

โดยให้นำบัตรประชาชนมารายงานตัว และให้มารับด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองทับกวาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๖๓๕ ๗๕๙๐, ๐ ๓๖๓๕ ๗๕๙๑, ๐ ๓๖๓๕ ๗๕๙๒ กด ๐

 

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรโรงเรียนฟ้าวันใหม่เทศบาลเมืองทับกวาง รุ่นที่ 1/2560 ประจำปี2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง จิตรประไพชาเล่ต์ หมู่ที่ 3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 114 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 

เทศบาลเมืองทับกวาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ โดยนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รับฟังการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการจากนายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร/ผู้ประกอบกิจการสะสมอาหาร/ผู้ประกอบการค้าขายในพื้นที่และผู้ร่วมสังเกตการณ์รับทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551

อ่านเพิ่มเติม...
 

การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอดถึงพลังน้ำใจ พลังความรัก อันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวเสด็จสวรรคตตราบจนทุกวันนี้

และเพื่อทรงสนองตอบต่อความรัก และน้ำใจอันประเสริฐสุดต่อท่านทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในห้วงเดือนตุลาคม ศกนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของท่านทั้งหลายอยู่แล้วนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีรายละเอียดของการเปิดรับสมัคร ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจฯ หน้าที่ของจิตอาสาแต่ละประเภท ดังนี้

วันเวลารับสมัคร : ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สถานที่รับสมัคร : ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย กลุ่มงานทะเบียนและบัตร

คุณสมบัติ ๑. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ

๒. กรณีเคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แล้ว สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้

หลักฐานการสมัคร : บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาด้วย

ประเภทของงาน

ประเภทงาน

รายละเอียด (Job Description)

๑. งานดอกไม้จันทน์

ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก-การรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์

๒. งานประชาสัมพันธ์

ช่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล (Information) เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง (Reception) ประชาชน ณ จุดบริการต่างๆ

๓. งานโยธา

ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ช่วยดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

๔. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการรับ-ส่งประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ รวมถึงคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน

๕. งานบริการประชาชน

ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจัดหาและหรือการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่พักคอยของประชาชน

๖. งานแพทย์

งานแพทย์ ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยเหลือกู้ชีพ ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉิน สำหรับรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วย

๗. งานรักษาความปลอดภัย

ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

๘. งานจราจร

ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น

 

ห้วงเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

ภาพการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 2 จาก 16


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2018 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P