Home

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองบัว

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จ.ยะลา

27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นายสมคิด รุจิจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองทักวาง นายไตรรงค์ มงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประเพณีสงกรานต์

๑๓ เมษายน ๒๕๕๘  เทศบาลเมืองทับกวางจัดงานสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป โดยในงานนั้นมีกิจกรรม การแห่พระและนางสงกรานต์ การฟังเทศน์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุซึ่งเป็นตัวแทนจาก ๓๒ ชุมชน จำนวน ๖๔๐ คน และมีการจัดเวทีรำวงย้อนยุค และในวันนี้ยังได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนายสว่าง-นางชสมจิตร  ชูเกียรติ ให้เป็น "คนดีศรีทับกวาง" เนื่องจากทำความดีโดยการเก็บกระเป๋าสตางค์ ซึ่งภายในมีทรัพย์สินหลายรายการแล้วทั้งคู่ส่งของคืนให้กับเจ้าของทั้งหมดด้วยความซื่อสัตย์

อ่านเพิ่มเติม...
 

กิจกรรมเลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 

วัน อสม.

อ่านเพิ่มเติม...
 

งานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...
 

บัณฑิตน้อย 57 ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ
17 มีนาคม2557 เทศบาลเมืองทับกวางจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง และโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 49 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 6 จาก 16


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P