Home

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

 เทศบาลเมืองทับกวาง โดยนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวางร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวาระที่จะถึงฤดูเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงที่พระภิกษุจะต้องอยู่จำวัดตลอดระยะเวลา 3 เดือน เป็นประเพณีที่กระทำกันมาตั้งแต่โบราณกาล การจัดงานครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษาของพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป อีกทั้งได้นำส่วนราชการ ชุมชน เอกชน นักเรียนและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม สร้างความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา อีกด้วย โดยในวันนี้เทศบาลเมืองทับกวางได้จัดพิธีสงฆ์ที่สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง และนำเทียนพรรษาไปถวายแด่พระคุณเจ้าที่วัดเขามันธรรมารามร่วมกับโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 และยังมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีก 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 โรงเรียนบ้านซับบอน โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) โดยการนำเทียนจากเทศบาลเมืองทับกวางไปถวายยังวัดภายในเขตเทศบาลจำนวน 11 วัด อีกด้วย

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P