Home

โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนประกอบด้วยประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประธาน อสม. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน วิทยากรผู้บรรยายจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 คุณเอกชัย รัตนจันทร์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P