Home

โครงการสถานีสวัสดิการสมานฉันท์ PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการสถานีสวัสดิการสมานฉันท์

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง ได้จัดกิจกรรมสถานีสวัสดิการสมานฉันท์ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ด้านสวัสดิการสังคม เสริมสร้างความสงบสุข และความสมานฉันท์ในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการสื่อสารทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสามัคคีและกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกพลเมืองตลอดจนความรักความสามัคคีต่อกัน ภายในงานมีการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และแจกยาสามัญประจำบ้าน มีการแสดงดนตรี จากวงค์ดุริยางค์ทหารบกสระบุรี มีการ่วมร้องเพลงรักเธอประเทศไทย และเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย และมีการฉายภาพยนต์กลางแปลง ๒ เรื่อง

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P