Home

หน่วยงานภายใน อีเมล

 

การบริหารงานของเทศบาลเมืองทับกวางแบ่งออกเป็น 5 หน่วยงานหลัก

ภายใต้การกำกับดูแลของ

   - นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ     ปลัดเทศบาล

 

 - นางสุนีย์   อินทมา     รองปลัดเทศบาล

 

 
     - นายมานพ  หรั่งกิจ     รองปลัดเทศบาล และ

สำนักปลัดเทศบาล
     - นายมานพ  หรั่งกิจ     รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

      - นายเฉลิมเกียรติ  ฉายพุทธ     รองปลัดเทศบาล และ

 กองวิชาการและแผนงาน

      - นายเฉลิมเกียรติ  ฉายพุทธ     รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

 


 

กองคลัง
     - นางละเอียด  ด้วงทอง               ผู้อำนวยการกองคลัง

 


 

กองการศึกษา
     - นายสุระชาติ ชุมพร                   ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   


 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     - นางสาวปริศนา  โชคพิพัฒน์        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 


กองช่าง
     - นายสุรศักดิ์  สมภักดี                ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P