Home ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ครั้งแรก

การประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ครั้งแรก PDF พิมพ์ อีเมล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ครั้งแรก วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาครั้งแรกของเทศบาลเมืองทับกวาง ซึ่งการเปิดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชโลธร  ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และเป็นผู้ประดับขีดให้นายกเทศมนตรีเมืองทับกวางและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน ๑๘ คน

นายวันชัย  บุญพัฒน์  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

นายประสพสุข  บุดดาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นายสมคิด  รุจิจิตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นายไพบูลย์  ชมทวี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นายแก้ว  ทุยะนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นายปะพัฒน์  เผื่อนจันทึก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

 

นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นายประสงค์  เงินแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นายธวัชชัย  ทองเหลือง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นายสมเกียรติ  สุขอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นายไตรรงค์  มงคล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นายธณัท  บำรุงราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นายรวม  สีดา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นางเบญจวรรณ  ใจสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นางสมใจ  คำสัตย์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นางทิพย์วรรณ  บุญศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นายวิทยา  การะเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

นายพรมมา  น้อยเสนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

 การเลือกประธานสภา และรองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

โดยนางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ เป็น ประธานสภาเทศบาล

นายไตรรงค์  มงคล  เป็น รองประธานสภาเทศบาล

 

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P