Home ประมวลภาพกิจกรรม โครงการกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เทศบาลเมืองทับกวาง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขึนในวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอันสรรเสริญยิ่ง กับการเสียสละเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏทั่วไปและสังคมส่วนรวมไห้ตระหนักถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความผูกพันและความรับ  ผิดชอบที่มีต่อสังคม เป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

พิธีมอบวุฒิบัตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556

 

 

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2018 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P