Home ประมวลภาพกิจกรรม โครงการบัณฑิตน้อยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง

โครงการบัณฑิตน้อยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการบัณฑิตน้อยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง

เทศบาลเมืองทับกวาง โดยกองการศึกษาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับเด็กเล็กในระดับชั้นอนุบาล พิธีมอบเกียรติบัตรได้รับการสนับสนุนชุดบัณฑิตน้อยจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย แก่งคอย จำกัด 

โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ผู้เข้ารับรางวัลผู้ชนะเลิศจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 7 โรงเรียน

รายชื่อผู้ชนะเลิศการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)

            รางวัลชนะเลิศ               เด็กหญิงพลอยวรินทร์      กลิ่นทอง

            รางวัลรองชนะเลิศ          เด็กหญิงจันทมณี            เสือสูงเนิน

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

            รางวัลชนะเลิศ               เด็กหญิงอรนภา              พงษ์พัฒน์

โรงเรียนวัดป่าไผ่

            รางวัลชนะเลิศ               เด็กหญิงนัทธมน             จิตต์รักษา

โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

            รางวัลชนะเลิศ            เด็กหญิงธนิตา               กงสันเที๊ยะ

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

            รางวัลชนะเลิศ               เด็กหญิงวรพรรณ            สารบรรณ์

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

            รางวัลชนะเลิศ               เด็กหญิงศิริพร                หอมรื่น

โรงเรียนบ้านซับบอน

            รางวัลชนะเลิศ               เด็กหญิงสกุลทอง           ไวทยานนท์

ซึ่งโครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็ก ป.5 – ป.6 ของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางมีการแข่งขันทางวิชาการ โดยการอ่านทบทวนบทเรียนและทำการทดสอบจนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศ จำนวน 8 คน เพื่อไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่ จากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)

 

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2018 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P