Home ประมวลภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์

28 พ.ย. 57 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวางได้จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาไข้หวัดนก อาสาสมัครปศุสัตว์ทับกวาง เกษตรกรผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการด้านปศุสัตว์ อีกทั้งเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตด้านปศุสัตว์ที่เกิดจากโรคระบาดสัตว์อีกด้วย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยาการจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2018 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P