Home ประมวลภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดสระบุรี

โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดสระบุรี PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดสระบุรี

 

7 มิถุนายน 2558 ได้มีการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก ณ ที่ทำการชุมชนบ้านเขามัน หมู่ ๑ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยความร่วมมือจากจังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย เทศบาลเมืองทับกวาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กรรมการชุมชน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง 
โดยมีการปล่อยขบวนเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชนตำบลทับกวาง

 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2018 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P