Home ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมประชาคมและศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย PDF พิมพ์ อีเมล

การประชุมประชาคมและศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธี โดยมี อปพร.จากจังหวัดปทุมธานี อยุธยา นนทบุรี และสระบุรี จำนวน 240 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% PDF พิมพ์ อีเมล

29 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองทับกวาง โดยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ได้จัดการอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% มีการให้ความรู้โดยร้อยตำรวจเอกชูศักดิ์ ชนะแสวง พร้อมคณะ จากสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้อบรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ผู้นำชุมชนและนักเรียนจำนวน 50 คน และได้รับการสนับสนุนหมวกกันน็อคจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 ใบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2561

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เทศบาลเมืองทับกวางได้จัดโครงการรวมพลังชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน สถานประกอบการ หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก อีกทั้งยังร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง เป็นการอบรมให้ความรู้กับจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยคณะวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2018 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P