Home ประกาศประกวดราคา

ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561

2560-11-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำป้ายพร้อมติดตั้ง (1) (2)

2560-11-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายวัวข้ามถนนพร้อมค่าติดตั้ง (1) (2)

2560-11-27 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเล่ต์ (1) (2)

2560-11-27 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 698 สระบุรี (1) (2)

2560-11-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างรถบัสไม่ประจำทางรับ-ส่ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ (1) (2)

2560-11-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร(ข้าวกล่อง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ (1) (2)

2560-11-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2)

2560-11-24 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มฯ (1) (2)

2560-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2560-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาฯ (1) (2)

2560-11-23 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (1) (2)

2560-11-21 ประกาศผลการเสนอราคา สั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกฯ (1) (2)

2560-11-20 ประกาศผลการเสนอราคา สั่งซื้อสั่งจ้าง ครุภัณฑ์การเกษตร (1) (2)

2560-11-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อฯ หมายเลขทะเบียน 83-0632 สระบุรี (1) (2)

2560-11-17 ประกาศผลการเสนอราคา จ้าซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ฯ หมายเลขทะเบียน ตค 784 สระบุรี (1) (2)

2560-11-16 ประกาศผลการเสนอราคา สั่งซื้อสั่งจ้าง วัสดุสำนักงาน (1) (2)

2560-11-13 ประกาศผลการเสนอราคา จ้าซ่อมแซมรถยนต์สีประตู หมายเลขทะเบียน กง 1879 สระบุรี (1) (2)

 
ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2560

2560-08-21      ประกาศประกวดราคา โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (1) (2)

2560-06-28      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างถนนโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ 6-7 (1)
2560-06-28      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างถนนพร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ 9 (1) (2)

2560-05-04      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างระบบระบายน้ำฯ หมู่ที่ 3 (1) (2)
2560-05-04      ประกาศประกวดราคา งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ (1) (2)

2560-01-27      ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง(ตามประกาศฯ 6 มกราคม 2560) (1) (2)
2560-01-06      ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง (1) (2)

 
ประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

2559-10-21      ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม (1) (2)

2559-10-18      ประกาศประกวดราคา งานซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ สายชุมชนบ้านเขาเกตุ หมู่ที่ 6

2559-07-27      ประกาศประกวดราคา ติดตั้งกล้องวงจรปิดฯ

2559-07-15      ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสารฯ

2559-07-15      ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง

2559-05-23      ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (1) (2) (3) (4)

2559-04-18      ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสารฯ (1) (2)

2559-02-15      ประกาศประกวดราคา ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยฯ

2559-02-12      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)

2559-02-12      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไผ่

2559-02-08      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1

2559-01-12      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (1) (2)

2559-01-12      ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน 4 ชั้นพร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสารฯ (1) (2)

2559-01-12      ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 ฯ (1) (2)

 ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2017 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P