โครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายในชุมชน พิมพ์

โครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายในชุมชน ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายในชุมชน ให้ผู้ตัวแทนจากชุมชน เพื่อจะได้ไปเป็นผู้นำของชุมชนในการออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ห่างไกลโรคร้าย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลายหลายกิจกรรมทั้งการออกกำลังกายโดยใช้ไม้พลอง ยาง รำไทย โยคะ และแอโรบิค