พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 พิมพ์

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ผาเสด็จ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยนายวิเชียร  พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี