ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย พิมพ์

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย