ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 พิมพ์

2558-09-16      ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

2558-09-16      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมฯ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558