เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]12
2 ประกาศเลื่อนการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทับกวางคาวบอยซิตี้ ครั้งที่ 12 [ 25 ธ.ค. 2563 ]10
3 คำแนะนำการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) [ 25 ธ.ค. 2563 ]11
4 จองพื้นที่จำหน่ายสินค้างานคาวบอยซิตี้ ครั้งที่ 12 [ 15 ธ.ค. 2563 ]16
5 การรายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ธ.ค. 2563 ]19
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองทับกวาง [ 21 ต.ค. 2563 ]29
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลเมืองทับกวาง [ 14 ส.ค. 2563 ]14
8 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลเมืองทับกวาง [ 10 ส.ค. 2563 ]13
9 เทศบาลเมืองทับกวางให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย [ 10 ก.ค. 2563 ]9
10 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (1) [ 8 ก.ค. 2563 ]13
11 แนวทางป้องกันในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 [ 12 มิ.ย. 2563 ]11
12 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 31 พ.ค. 2563 ]9
13 แนวทางและวิธีปฏิบัติสำหรับการชำระภาษี ตามมาตรการบับยั้ง COVID-19 [ 15 พ.ค. 2563 ]11
14 ประชาสัมพันธ์ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 12 พ.ค. 2563 ]14
15 ประชาสัมพันธ์ให้มารับหน้ากากอนามัย [ 23 มี.ค. 2563 ]11
16 ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 15 มี.ค. 2563 ]10
17 ประกาศการชึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง [ 13 มี.ค. 2563 ]44
18 ประชาสัมพันธ์ กกต.การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ เทศบาลเมืองทับกวาง [ 21 ก.พ. 2563 ]10
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 27 ม.ค. 2563 ]12
20 ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563. [ 23 ม.ค. 2563 ]10
 
หน้า 1|2