เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]5
2 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]9
3 งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]27
4 งบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]34
5 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]37
6 งบการเงิน เดือนตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]34
7 งบการเงิน เดือนกันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]34
8 งบการเงิน เดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]35
9 งบการเงิน เดือนกรกฎาคม 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]32
10 งบการเงิน เดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]35
11 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (31 พฤษภาคม 2563) [ 31 พ.ค. 2563 ]35
12 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (30 เมษายน 2563) [ 30 เม.ย. 2563 ]37
13 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (31 มีนาคม 2563) [ 31 มี.ค. 2563 ]34