เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


เปิดเรี่ยนโรงเรียนฟ้าวันใหม่ประจำปี 2562


วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวางได้ จัดพิธีเปิดโรงเรียนฟ้าวันใหม่ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 โดยกำหนดการเรียนการสอนทุกวันอังคารและวันพุธ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตประไพชาเล่ต์ โดยมีผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลทับกวางเป็นนักเรียน เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและจิตใจให้กับผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อนใหม่ ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกัน
2021-08-08
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-05
2021-06-07
2021-05-31
2021-05-28
2021-05-21
2021-05-07