เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ 10 จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่


 

เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564  นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน นำถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ที่ถูกกักตัว 14 วัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่ 10 ทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ำพุ ชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา และชุมชนเกษตรสัมพันธ์ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมดำเนินการ ในชุดยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร 10 กิโลกรัม มาม่า 1 ลัง น้ำดื่ม 2 แพค นม 1 แพค ปลากระป๋อง 1 โหล น้ำปลา 1 ขวด หน้ากากอนามัย 1 กล่อง วันนี้นำออกไปมอบ จำนวน 50 ชุด (1 ชุดต่อ 1 บ้านเลขที่) โดยมอบให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอุปโภคบริโภค

2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-31