เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


องค์การเภสัชสระบุรีสนับสนุนแอลกออฮอล์เจลให้กับเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 200 ขวด


วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการสนุบสนุนแอลกอฮอล์เจลล้างมือ เจ้าหน้าที่จากองค์การเภสัชกรรม จำนวน 200 ขวด เพื่อใช้ในการให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

2022-05-30
2022-05-10
2022-04-25
2022-04-02
2022-03-21
2021-08-08
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-05