เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง


นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวางพร้อมด้วยนายเกียรตืศักดิ์ จันทรวิจิตร์ รองนายกเทศมนตรี นายวินัย สว่างอารมณ์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ ปลัดเทศบาล นางสุนีย์ อินทมา รองปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกไปมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุที่ได้เข้ารับการตรวจสายตาในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวันนี้เป็นวันแรกมอบให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 12 ชุมชน ดังนี้ บ้านป่าแดง บ้านเขามัน บ้านใหม่(ผาเสด็จ) บ้านริมภูทับกวาง บ้านโคกพัฒนา บ้านสะพานสอง มิตรภาพร่วมใจ ดินสอพองพัฒนา หนองบัวบาน หนองผักบุ้ง หินดาดพัฒนา บ้านจัดสรรทับกวาง

2022-05-30
2022-05-10
2022-04-25
2022-04-02
2022-03-21
2021-08-08
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-05