เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณรอบสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง


ประชาสัมพันธ์การปิดสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง

ขอเรียนให้ผู้ใช้สนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวางทุกท่านทราบถึงการแก้ไขปัญหาสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กรณีพบผู้ติดเชื้อมีไทม์ไลน์มาวิ่งออกกำลังกายบริเวณรอบสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง จึงต้องมีการปิดสนามกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น โดยวันนี้ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณโดยรอบสนามกีฬา และจะประกาศเปิดสนามให้ทราบอีกครั้ง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ผ่านเฟสบุ๊คเทศบาล และประกาศเสียงไร้สายให้ทราบโดยทั่วกัน

2022-05-30
2022-05-10
2022-04-25
2022-04-02
2022-03-21
2021-08-08
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-05