เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ 1-6 ปี


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ 1-6 ปี ประจำปี 2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยการมอบนมและไข่ไก่ให้กับเด็กที่ทางเจ้า่หน้าที่ อสม. หมู่บ้าน สำรวจแล้วว่าต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น น้ำหนักน้อยเกินไป สูงต่ำกว่าเกณฑ์ พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้กับเด็กที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลา 3 เดือน
2021-08-08
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-05
2021-06-07
2021-05-31
2021-05-28
2021-05-21
2021-05-07