เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565


วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นำโดย นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์และปฏฺญาณตนในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี 2565 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่วนราชการในรูปแบบต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น 4

 

 

2022-05-30
2022-05-10
2022-04-25
2022-04-02
2022-03-21
2021-08-08
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-05