เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


"จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน"


อำเภอแก่งคอยร่วมกับเทศบาลเมืองทับกวาง จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยนางสาวอ้อยทิพย์ ปานสอาด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ฝ่ายปกครองตำบลทับกวาง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดโรงเรียนดังกล่าว

2022-11-08
2022-10-23
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-05