เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


วันเทศบาล ประจำปี 2565


เทศบาลเมืองทับกวางจัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2565 โดยมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมากรขึ้นประดิษฐานบริเวณด้านหน้าสำนักงานฯ มีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

2022-09-23
2022-09-19
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-03
2022-08-26
2022-08-24