เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565


วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองทับกวางได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องที่ตำบลทับกวาง

2023-09-20
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-05
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-11