เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565


วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองทับกวางได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องที่ตำบลทับกวาง

2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-31