เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2565


วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองทับกวาง โดยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร ในโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีนายบุญส่ง แดงประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวางร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย ร.ต.อ. ชูศักดิ์ ชนะแสวง รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย ด.ต.สถาพร พิมพ์ปราโมทย์ ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย และ ส.ต.อ. จิรวัฒน์ ไชยเลิศ ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ แก่นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ประชาชนจากชุมชนต่างๆ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองทับกวาง

2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-31