เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2565


วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองทับกวาง โดยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร ในโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีนายบุญส่ง แดงประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวางร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย ร.ต.อ. ชูศักดิ์ ชนะแสวง รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย ด.ต.สถาพร พิมพ์ปราโมทย์ ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย และ ส.ต.อ. จิรวัฒน์ ไชยเลิศ ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ แก่นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ประชาชนจากชุมชนต่างๆ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองทับกวาง

2023-04-24
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-21
2023-03-16
2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01