เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการขยะ จากเทศบาลตำบลคลองไผ่


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายบุญส่ง แดงประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการขยะ จากเทศบาลตำบลคลองไผ่ จำนวน 39 คน เพื่อแลกเปลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการจัดการหรือดำเนินงานด้านขยะขององค์กร

2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-31