เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565


เทศบาลเมืองทับกวางโดย กองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมี นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในพิธี มีการฝึกอบรมการเย็บกระเป๋าหนังทำมือ โดยกลุ่มวิทยากรจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และทางเลือกในการประกอบอาชีพกับกลุ่มแม่บ้านสตรีในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

2022-09-23
2022-09-19
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-03
2022-08-26
2022-08-24