เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยกองสวัสดิการสังคม มีกิจกรรมการฝึกอบรมการทำเปลญวน โดยกลุ่มวิทยากรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมทางอาชีพ เป็นทางเลือกในการเพิ่มพูลรายได้ให้ประชาชนตลอดไปจนถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2022-09-23
2022-09-19
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-03
2022-08-26
2022-08-24