เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


ทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร จ.นครพนม และจ.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลฯ และกลุ่มพ่อค้าแม้ค้า จำนวน 200 คน ในเขตตำบลทับกวาง เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานตลาด อาหารปลอดภัย และการพัฒนาสู่ตลาดสะอาด ของเทศบาลตำบลพระธาตุเรณูนคร จังหวัดนครพนม และเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

2023-04-24
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-21
2023-03-16
2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01