เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


การประชุมร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย


วันที่ 22 สิงหาคม 2565  นายบุญส่ง แดงประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีท้องถิ่นอำเภอแก่งคอย พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดสระบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทับกวาง ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนางสาววนาลี บรรทัดเที่ยง

2023-04-24
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-21
2023-03-16
2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01