เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการ GPO สานสัมพันธ์ชุมชน ปี 2565 ณ วัดบ้านไท


วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายสมหาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง มอบหมายให้นายวินัย สว่างอารมณ์ และนายเกียรติศักดิ์ จันทรวิจิตร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ GPO สานสัมพันธ์ชุมชน ปี 2565 ณ ชุมชนวัดบ้านไท โดยนายเกียรติศักดิ์ จันทรวิจิตร์ รองนายกเทศมนตรีฯ ได้รับเกียรติเชิญจากโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ องค์กรเภสัชกรรม กล่าวเปิดงานพิธีโครงการดังกล่าว ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

2023-04-24
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-21
2023-03-16
2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01