เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองทับกวาง ครั้งที่ 2


ภาพบรรยายกาศการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองทับกวาง ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีนายบุญส่ง แดงประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือ พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

2022-11-08
2022-10-23
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-05