เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองทับกวาง ครั้งที่ 2


ภาพบรรยายกาศการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองทับกวาง ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีนายบุญส่ง แดงประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือ พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

2023-04-24
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-21
2023-03-16
2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01