เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง ครั้งที่ 9/2565


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อร่วมพิจารณาโครงการอบรมของทางเทศบาล สรุปและติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา ตลอดไปจนถึงการมอบนโยบายต่างๆของคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นการวางแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

2022-11-08
2022-10-23
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-05