เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง ครั้งที่ 9/2565


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อร่วมพิจารณาโครงการอบรมของทางเทศบาล สรุปและติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา ตลอดไปจนถึงการมอบนโยบายต่างๆของคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นการวางแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

2023-04-24
2023-04-12
2023-04-11
2023-03-21
2023-03-16
2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01