เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565


วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองทับกวางได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการในปี 2564 จัดกิจกรรมมอบเตาประหยัดพลังงาน (เตาซุปเปอร์อั้งโล่) แก่ประชนชนที่มีรายชื่อรับมอบในเขตตำบลทับกวาง โดยมีนายเสถียร ดวงจำปา พลังงานจังหวัดสระบุรี นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเตาประหยัดพลังงานแก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนต่อไป

2023-03-21
2023-03-16
2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01
2022-11-08
2022-10-23
2022-10-23