เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพตามวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสร้างสรรค์สังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 2565


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสร้างสรรค์สังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง และได้มีการระดมทุนทรัพย์ สิ่งของ ได้แก่ ถุงยังชีพ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เป็นต้น และในวันที่ 15 กันยายน 2565 นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เป็นตัวแทน ลงพื้นที่ให้ความช่วยแหลือ และให้กำลังใจประชาชน ได้นำสิ่งของดังกล่าวมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 38 ครัวเรือน ตามวัตถุประสงค์การจัดงานการกุศลเรียบร้อยแล้ว

2022-09-23
2022-09-19
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-03
2022-08-26
2022-08-24