เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาทักษะปั้นอาชีพ เสริมรายได้ให้แก่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ


วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะปั้นอาชีพ เสริมรายได้ให้แก่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรรม นำทีมคณะวิทยากรโดย น.ส.กมลรัตน์ ศรีประเสริฐ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ที่ได้นำคณะทีมวิทยากร มาถ่ายทอดความรู้ในการทำน้ำยาล้างจาน สบู่เหลว สกรีนกระเป๋าผ้า และเหรียญโปรยทาน ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ ซึ่งมีนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการประสานงานและสนับสนุนการจัดหางบประมาณโดย นายสมบัติ อำนาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี เขต 2 และในเวลา 11.00 น. ท่านได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งภายในงานได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01
2022-11-08
2022-10-23
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-23