เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี


วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จัหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสถานที่พักพิงสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง คณะผู้บริหารเทศบาลฯท หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01
2022-11-08
2022-10-23
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-23