เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562


เทศบาลเมืองทับกวาง จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วัดเขามันธรรมาราม ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้จัดทำพิธีทำขวัญนาค ณ โดมจอดรถด้านหลังสำงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ไวพจน์ เพชรสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ ครูเพลง พร้อมทั้งทีมงาน มาเป็นผู้ทำพิธีทำขวัญนาคในครั้งนี้ค่ะ และในเวลา 13.00 น. ได้นำขบวนแห่สามเณรไปยังวัดเขามันธรรมารามเพื่อทำพิธีทางศาสนาในระดับต่อไปค่ะ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้กับสามเณรทั้ง 90 รูปค่ะ กำหนดการบิณฑบาต 4 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น -หน้าตลาดทับกวาง ผ่านโรงเรียนอนุบาลทับกวาง เข้าหมู่บ้านเตาปูน -ชุมชนเจริญพรด้านหน้า ด้านหลังและรวมกันที่ชุมชนเจริญพร 5 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. -ปากทางเข้าวัดหนองผักบุ้ง ถึงหน้าวัดหนองผักบุ้ง และชุมชนบ้านโป่ง -หน้าบ้าน ส.ท.ประพัฒน์ เผื่อนจันทึก ผ่านบ้านใหม่(ผ่าเสด็จ) ถึงหน้าหมู่บ้านริมภู 6 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. -ครัวสีดา ผ่านบ้าน ส.ท.ประสงค์ เงินแก้ว ผ่านหน้าบ้านคุณวุฒิ วงศ์สุวรรณ ถึงโรงเรียนวัดป่าไผ่
2021-08-08
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-05
2021-06-07
2021-05-31
2021-05-28
2021-05-21
2021-05-07