เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ผาเสด็จ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


วันที่23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น.  เทศบาลเมืองทับกวางจัดพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕ )ผาเสด็จ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมด้วยนายอำเภอแก่งคอย ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู อาจารย์ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน สมาชิกอปพร. อสม. ผู้นำชุมชน พนักงานโรงงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01
2022-11-08
2022-10-23
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-23