เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ 23 ตุลาคม 2565 ณ ผาเสด็จ ต.ทับกวาง


วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ โดยมีนายผล ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ผาเสด็จ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนจิตอาสาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจากทุกหน่วยงาน

2023-02-13
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01
2022-11-08
2022-10-23
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-23