เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566


วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเพื่อความเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมี นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง และประชาชนชาวทับกวางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในงานมีการจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาเพื่อความเป็นศิริมงคล และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 58 รูป

2023-01-14
2023-01-14
2023-01-01
2022-11-08
2022-10-23
2022-10-23
2022-10-13
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-15