เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับเกียรติจาก สัตวแพทย์หญิง ชัชรี นิยโมสถ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และ นายอณัฐวิชัย ชาโพธิ์ ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรให้บริการทำหมันสุนัขและแมว  โดยมีกิจกรรมการให้บริการ 3 วัน ดังนี้

            *วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โดม เทศบาลเมืองทับกวาง

            *วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7 ต.ทับกวาง ได้รับเกียรติจาก นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอแก่งคอย  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการ และ

            *วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ บริเวณอ่างน้ำใจ หมู่ที่ 2 ต.ทับกวาง

โดยมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการทำหมันสุนัขและแมว และบริการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว ในเขตวัดและโรงเรียน ในพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 32 ชุมชน โดยหน่วยอาสาสมัครปศุสัตว์เคลื่อนที่ เทศบาลเมืองทับกวาง

2023-09-20
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-05
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-11