เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2566


โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2566 "การถักสร้อยคอและสร้อยข้อมือหินมงคล" รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่  โดยกองสวัสดิการสังคม วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลที่มีความสนใจ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถักสร้อยคอและสร้อยข้อมือ ด้วยหินเทอร์ควอยส์ หินมงคลสวยงาม เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านงานฝีมือ ศิลปะประดิษฐ์ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน การรวมกลุ่มของประชาชน สตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ว่างงานในชุมชนให้ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2023-09-20
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-05
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-11