เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


พิธีเปิดศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566


วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองทับกวางจัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566 เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดยาว 11-17 เมษายน 2566 ณ หมวดทางหลวงแก่งคอย แขวงทางหลวงสระบุรี ถนนมิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธี นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครองอำเภอแก่งคอย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองทับกวาง ภาคีเครือข่าย มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ เจ้าหน้าที่ อสม. เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยในส่วนของการให้บริการประชาชน ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศกิจ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดศูนย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรบนถนนมิตรภาพ

2023-09-20
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-05
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-11