เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566


เทศบาลเมืองทับกวางจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อย อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทย ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป โดยมีนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สูงอายุจาก 32 ชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี แสงสีเสียง การแสดงพื้นบ้าน และรำวงย้อนยุคให้ร่วมสนุกกันในครั้งนี้

2023-09-20
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-05
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-11